Za zrušenie obmedzení pri individuálnej pastoračnej službe