Create your own petition

Creating a petition in CitizenGO is as easy as filling this form!

Vytvoriť moju petíciu
Tu začína vaša iniciatíva pre lepší svet.
Osoba, organizácia, alebo inštitúcia.
Názov petície. Napr. Prestaňte financovať potraty z verejných zdrojov.
Presvedčivo vysvetlite dôvody, prečo je potrebné podpísať vašu petíciu.